top of page
 • Aké sú základné podmienky pre fungovanie iskrovej skúšky s prístrojom CONTROFOIL DETECTOR?
  Základné podmienky sú nasledovné: Prístroj musí byť správne zapojený Povrch kontrolovanej povlakovej krytiny / hydroizolácie musí byť suchý a čistý Kontrolovaná povlaková krytina / hydroizolácia musí byť elektricky nevodivá Podklad pod testovanou krytinou musí byť elektricky vodivý (detekčná vrstva CONTROFOIL)
 • Aké typy krytín plochých striech je možné kontrolovať?
  CONTROFOIL DETECTOR je určený pre iskrové skúšky striech, ktoré majú povlakovú krytinu z elektricky nevodivého materiálu ako je fólia na báze mPVC a asfaltované pasy. Detector nemôže byť použity pre meranie elektricky vodívých povlakových krytín ako sú EPDM fólie a niektoré typy TPO a FPO fólií.
 • Ako prebieha iskrová skúška?
  Počas iskrovej skúšky je testovacia elektróda/metla ťahaná alebo tlačená po testovanom povrchu s rýchlosťou bežnej chôdze. Testovaním musí byť skontrolovaná celá plocha. Netesnosť je signalizovaná iskrením, zvukom iskrenia a zvukovým signálom z prístroja. Identifikované je len porušenie, kde bola elektróda/metla prítomná.
 • Ako kontrolovať vzájomné spoje povlakovej krytiny?
  Iskrový prístoj je schopný odhaliť netesný spoj ak je v ňom prítomná voda/vlhkosť pre vedenie signalizačnej iskry. Suché preloženie povlakovej krytiny nemá elektricky vodivé médium. Odporúčame vždy všetky vzájomné spoje skontrolovať skúšobnou ihlou (háčikom).
 • Prečo prístroj indikuje poruchy vo vzájomných spojoch?
  Ak bol mokrý povrch krytiny pred meraním vysušený mohla na povrchu krytiny vo vzájomných spojoch ostať vlhkosť. Je nutné zabezpečiť suchý testovaný povrch.
 • Ako zabezpečiť suchý povrch pre meranie?
  Meranie nevykonávať v ranných hodinách, keď je povrch krytiny orosený. Povrch zbaviť vlhkosti stierkou na mokré povrchy. Vzájomné spoje v tvare T utrieť handrou.
 • Prístroj indikuje netesnosť pri každom dotyku s krytinou.
  1. Overiť či nie je krytina elektricky vodivá (niektoré typy TPO a FPO fólií, EPDM fólia) 2. Ubezpečiť sa, že povrch testovanej krytiny je suchý 3. Skontrolovať uzemňovací kábel a jeho pripojenie (porušenie koncovky) 4. Použiť menšiu kontaktnú plochu elektródy
bottom of page