top of page

KROK č.1

 

Nainštalujte detekčnú fóliu s presahmi. Odporúčaná súvislá dĺžka je 25 m. Nie je potrebné lepiť vzájomné spoje hliníkovou páskou.

KROK č. 2

Dokončite hydroizolačnú vrstvu z mPVC fólie. Pripojte CONTROFOIL DETECTOR ku kovovej časti oplechovania. Koncovka sa musí dotýkať spodnej nepoplastovanej časti oplechovania.

bottom of page